Gyakran ismételt kérdések

Mi az a GDPR?
Mikor lép hatályba a GDPR?
Van-e türelmi idő, felkészülési idő a GDPR alkalmazása során?
Miért fontos az adatvédelem?
Kikre vonatkozik a GDPR?
Ki az adatkezelő?
Honnan tudom, hogy adatkezelő vagyok-e?
Kik az „érintettek” a GDPR alapján?
Mik azok a személyes adatok?
Mik azok a különleges adatok?
Mit jelent a genetikai adat?
Mit jelent a biometrikus adat?
Kezelhetem-e kiskorúak adatait?
Mit jelent a biztonságos, GDPR-nak megfelelő adattárolás?
Mit jelent az álnevesítés?
Mikor megfelelő az anonimizálás, titkosítás?
Mikor kezelhetek jogszerűen adatokat?
Mik az adatkezelés elvei a GDPR alapján?
Mik az adatkezelés elvei a GDPR alapján?
Mit jelent a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság?
Mit jelent a célhoz kötöttség?
Mit jelent az adattakarékosság?
Mit jelent a pontosság?
Mit jelent a korlátozott tárolhatóság? Meddig tárolhatok adatokat?
Mit jelent az integritás és bizalmas jelleg?
Mit jelent az elszámoltathatóság?
Milyen kártérítési felelősségem van a nem megfelelő adatkezelésért?
Mikor mentesül az adatkezelő a kártérítési felelősség alól?
Ki az adatfeldolgozó?
Mikor továbbítok valaki számára adatot?
Mi a helyzet a cookie-kal?
Szükségem van-e NAIH számra?
Mit jelent az adatvédelmi incidens?
Milyen fajtáji vannak az adatvédelmi incidenseknek?
Milyen kárt okozhat az adatvédelmi incidens?
Mi a teendőm adatvédelmi incidens keletkezésekor?
Mikortól számítódik a 72 óra, azaz mit jelent a tudomásszerzés?
Mikor nem kell bejelentenem az adatvédelmi incidenst?
Mit jelent az incidensek nyilvántartása?
Mit tartalmaz az incidensek nyilvántartása?
Mi értelme van az incidensekről nyilvántartást vezetni?
Mikor kell tájékoztatnom az érintetteket az adatvédelmi incidensről?
Mikor magas kockázatú az érintettekre nézve egy adatvédelmi incidens?
Mikor nem kell tájékoztatnom az érintetteket az adatvédelmi incidensekről?
Mi történik, miután bejelentem az Adatvédelmi Hatóságnak az adatvédelmi incidenst?
Mi történik, ha az Adatvédelmi Hatóság megállapítja, hogy nem jelentettem be egy bejelentés alá tartozó adatvédelmi incidenst vagy nem megfelelően jártam el adatvédelmi incidens kezelésekor?
Kell-e az érintettet tájékoztatnom a róla kezelt adatokról? Mit jelent az érintett tájékoztatáshoz való joga?
Kell-e hozzáférést biztosítanom az érintettnek a róla kezelt adatokhoz? Mit jelent az érintett hozzáférési joga?
Kell-e helyesbítenem az érintett kérésére a róla kezelt adatokat? Mit jelent az érintett helyesbítéshez való joga?
Kell-e törölnöm az érintett kérésére a róla kezelt adatokat? Mit jelent az érintett törléshez, „elfeledtetéshez” való joga?
Korlátozhatja-e az érintett a róla kezelt adatok körét, azok feldolgozását? Mit jelent az adatkezelés korlátozásához való jog?
Mit jelent a személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség?
Mit jelent az adathordozhatósághoz való jog?
Tiltakozhat-e az érintett az adatkezelés ellen? Mit jelent az érintett tiltakozási joga?
Mit jelent az automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást?
Mit jelent az adatvédelmi hatásvizsgálat?
Kinek kötelező adatvédelmi hatásvizsgálatot végezni?
Ki az az adatvédelmi tisztviselő, más néven DPO?
Mi az adatvédelmi tisztviselő feladata?
Ki lehet adatvédelmi tisztviselő?
Mikor van szükségem adatvédelmi tisztviselőre?